Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Łabno Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2010 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce jako czynny podatnik VAT posiadający również unijny NIP (wykonawca) zawarł ze spółką z o.o. zarejestrowaną w Bułgarii (zleceniodawcą) umowę, która w paragrafie określającym zakres świadczonych usług zawiera zapis "wykonawca będzie świadczył usługi marketingowe, polegające na reklamowaniu usług świadczonych przez firmę bułgarską poprzez rozpowszechnianie przekazywanych mu przez zleceniodawcę broszur reklamowych, założenie i prowadzenie strony internetowej oraz zamieszczanie ogłoszeń w środkach masowego przekazu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Firma bułgarska jest podatnikiem bułgarskiego podatku od wartości dodanej i nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Z informacji uzyskanej od zleceniobiorcy wynika, że firma bułgarska sprzedaje nieruchomości obcokrajowcom, zaś zadaniem polskiej firmy jest wyszukiwanie potencjalnych nabywców i kontaktowanie ich z przedstawicielami firmy bułgarskiej. Pozyskiwanie klientów, oprócz działań wymienionych w umowie, odbywa się również poprzez organizowanie stoisk reklamowych na targach w Polsce. Polska firma pokrywa wszelkie koszty związane z poszukiwaniem klienta dla zleceniodawcy. Polska firma za świadczone usługi otrzymuje wynagrodzenie przewidziane w umowie za pozyskanie klientów, natomiast nie pośredniczy na żadnym etapie w transakcjach bułgarskich (nie zawiera żadnych umów, nie pobiera prowizji i żadnych opłat od osób zawierających transakcje).

Jak w takim przypadku powinna postępować polska firma?

Czy za usługi określone w umowie z firmą bułgarską należy wystawić faktury ze stawką 22% VAT, czy też traktować jako świadczenie usług niepodlegających VAT w Polsce?

Jak określić miejsce świadczenia usług?

Co z VAT zawartym na fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją umowy polskiej firmy (faktura za uczestnictwo w targach, koszt utrzymania strony internetowej itp.)?

Czy można odliczać VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację