Jak należy udokumentować okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Jakie dokumenty (proszę wyszczególnić dokładnie np. akt własności itd.) powinien przedłożyć pracownik, aby miał wliczony okres pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców?

2. Czy można pracownikowi zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym rodziców za lata 1969-72 do nagrody jubileuszowej w przypadku gdy:

a) gospodarstwo rolne widniało na dziadków pracownika, którzy w roku 1963 zmarli,

b) całym gospodarstwem rolnym od tego roku zarządzali rodzice pracownika, ale formalnie (na papierze) przejęli je w 1974 r.

3. Co to znaczy wg ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – dalej u.w.o.p. - "prowadzonym przez rodziców", czy to znaczy że musieli być właścicielami i mieć na to dokument, np. akt własności czy wystarczy że władali tym gospodarstwem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX