Jak należy udokumentować na gruncie VAT otrzymanie zaliczki a następnie kwoty ostatecznej zapłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r.

PYTANIE

Podatnik zawarł w tym samym dniu dwie umowy z kontrahentem.

Umowa nr 1 - dotycząca opracowania biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o wsparcie inwestycji z środków PROW. Ustalono, iż zapłata dokonana zostanie w dwóch transzach: pierwsza w formie zaliczki w kwocie 20.000 zł - 5 dni po podpisaniu umowy oraz druga w kwocie 30 000 zł na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu biznesplanu.

Umowa nr 2 - dotycząca doradztwa w zakresie pozyskania powyższej dotacji. Płatność zgodnie z umową: zaliczka 5 000 zł - 3 dni po podpisaniu umowy oraz 3 % kwoty pozyskanej dotacji pomniejszona o zaliczkę oraz wszystkie kwoty wynikające z umowy nr 1 (35 000 zł).

Wartość obu umów to łącznie - 90 000 zł.

Kontrahent twierdzi, że z uwagi na wymagania ARiMR niezbędne jest rozbicie działań na dwie umowy.

Jak należy zafakturować kolejne 4 zdarzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access