Jak należy traktować zamówienie polegające na budowie placu zabaw? Czy są to roboty budowlane, czy dostawa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamówienie polegające na budowie placu zabaw należy traktować jako roboty budowlane, czy dostawy?

W ramach zamówienia planowana jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia. Montaż urządzeń placu zabaw będzie odbywał się na istniejącej nawierzchni trawiastej. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana pod częścią urządzeń, w strefie bezpieczeństwa – tam, gdzie jest to wymagane ze względu na wysokość swobodnego upadku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX