Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Jak należy traktować w świetle ustawy o VAT prace remontowo-budowlane, dla których zrealizowania nie potrzeba pozwolenia na budowę i dla których nie jest konieczne opracowanie projektu? Czy dla takich usług powstaje szczególny moment obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT tj. z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi?

Przykład 1. Remonty lub prace wykończeniowe lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, budynków, dokonywane przez jedno- lub kilkuosobowe firmy wykonywane bezpośrednio dla zamawiającego lub w ramach podwykonawstwa za z góry ustalonym wynagrodzeniem:

a)

ryczałtowym/stawka za godzinę/dzień,

b)

ryczałt za całość wykonanych robót – wg kosztorysu

- polegające na przygotowaniu mieszkań, lokali usunięciu starych tapet, podłóg, itp. oraz wykonaniu nowych powłok – malarskich, tynków, ułożeniu glazury, paneli.

Czy dla takich robót konieczne jest sporządzanie umów o roboty budowlane i protokołów odbioru?

Dla robót tych nie jest prowadzony żaden dziennik budowy, ani też prac nie nadzoruje inspektor nadzoru budowlanego.

Jakich formalności winien dopełnić wykonawca (minimum)?

Przykład 2:

Jak potraktować prace koparko-spycharką dokonywane przez właściciela (jednosoobowa działalność gospodarcza), który otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc za wykonane roboty ziemne?

Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 21. dni po wystawieniu faktury za wykonaną pracę w ciągu miesiąca. Kierownik budowy zleca mu wykonanie odpowiednich prac ziemnych zgodnie z sytuacją na placu budowy zgodnie z projektem. Projekt techniczny jest tylko do wglądu wykonawcy (operatora koparki).

Czy w tym przypadku potrzebna jest umowa o roboty budowlane oraz protokoły odbioru? Czy można potraktować to tak, że roboty odbierane są w cyklach miesięcznych, bez protokołów i w związku z tym obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30. dnia od daty wykonania usługi, za która uważany jest ostatni dzień miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?