Jak należy traktować umowy zlecenia zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna jest jednocześnie związana umową o pracę z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład grupy spółek i umową zlecenia z inną spółką z tej grupy.

Czy w świetle Wyroku SN, II PK 282/14 zawarta umowa zlecenia stanowi pracę w ramach zlecenia?

Czy tak zawarta umowa zlecenia stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access