Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kusio-Szalak Iwona
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Z mocy ustawy warszawskiej zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z o.o. Przed sporządzeniem bilansu zamknięcia część nieruchomości stanowiące środki trwałe zostało przekazane dokumentem PT do zarządu transportu miejskiego (wyksięgowane z ewidencji bilansowej zakładu budżetowego) ponieważ nie miało stanowić przedmiotu aportu w spółce. Jednocześnie zawarto umowę nieodpłatnego użyczenia na te środki ponieważ spółka cały czas wykorzystuje te środki. Użyczone środki trwałe znajdują się w ewidencji pozabilansowej spółki.

W maju br. właściciel zdecydował się wnieść te środki trwałe w postaci aportu. Środki zostały wniesione w wartości rynkowej.

Czy należy je traktować jako środki trwałe używane czy możemy traktować te środki jako pierwszy raz wprowadzone do ewidencji i ustalić dla nich indywidualne stawki amortyzacji? Jakim dokumentem powinniśmy wprowadzić te środki? Pod jaką datą - czy pod datą sporządzenia aktu notarialnego czy też pod datą wpisu do KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?