Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

W zabudowie śródmiejskiej obok istniejącego budynku (wykonanego w latach dwudziestych ubiegłego wieku) zlokalizowanego w granicy działki, powstaje nowy obiekt stykający się ścianami szczytowymi z ww. istniejącym budynkiem. W trakcie realizacji robót istniejący budynek uległ uszkodzeniom – powstały rysy i pęknięcia ścian, w wyniku czego na skutek decyzji PINB zostały zamontowane ściągi (przez wykonawcę obiektu) spinające istniejący obiekt. Po realizacji nowoprojektowanego budynku ściągi zostały zdjęte bowiem zagrożenia konstrukcyjnego obiektu istniejącego już nie ma, pozostają jedynie rysy i pęknięcia, które wykonawca nowego obiektu nie planuje naprawić, twierdząc, że pojawiły się one jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Właściciel obiektu istniejącego stoi na stanowisku, że przedmiotach rys i pęknięć nie było przed rozpoczęciem budowy nowego obiektu. Właściciel istniejącego budynku uważa, że ewentualne złożenie oświadczenia kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pr. bud. o ww. treści należy traktować, jako nienależyte wykonania obowiązków kierownika budowy.

Jak w świetle powyższego należy traktować oświadczenie kierownika budowy złożone w trybie art. 57 ust. 1 pr. bud. o doprowadzeniu do należytego stanu budynku zlokalizowanego na sąsiedniej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?