Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2016 r. dwóch prokuratorów, na podstawie art. 39 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze, zostało przeniesionych na inne stanowisko służbowe. Obie osoby w 2016 r. nie wykonywały obowiązków służbowych, z uwagi na zawieszenie w czynnościach służbowych. W trakcie zawieszenia popierały obniżone wynagrodzenie. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej - dalej u.d.w.r., w związku rozwiązaniem stosunku pracy w wyniku przeniesienia służbowego do nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane przepracowanie u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

Jak należy traktować okres zawieszenia w czynnościach służbowych prokuratora dla celów ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenie rocznego?

Czy zgodnie z art. 4 ust. 2 u.d.w.r. określającym, że w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 u.d.w.r. wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy - wobec nie wykonywania obowiązków służbowych w związku z zawieszeniem w czynnościach - ww. prokuratorom nie należy wypłacać dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?