Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką samorządową.

Jak należy traktować odsetki ustawowe od zaległości niepodatkowych np. wykup na raty, dzierżawa, przekształcenie?

Czy od 1 stycznia 2016 r. należy naliczać odsetki ustawowe w wysokości 5%, czy odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 7%?

Jednocześnie informuję, że do dnia 31 grudnia 2015 r.od ww. należności były stosowane odsetki ustawowe w wysokości 8%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację