Jak należy stosować przepisy określone w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w 2005 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2005 r.

PYTANIE

Najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 r. nie uwzględnia w tekście ujednoliconym ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - art. 2 pkt 2 lit. a oraz art. 10 pkt 1. Nie wskazano też artykułu, który by ten przepis unieważnił.

Jak wobec powyższego należy stosować przepisy określone w art. 12 ust. 3d pkt 3 u.p.d.o.p. w 2005 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access