Jak należy skorygować księgi rachunkowe, jeżeli od kilku lat środki trwałe nie były amortyzowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2008 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Księgi handlowe Koła Łowieckiego w przeszłości były prowadzone przez różne osoby, co w efekcie doprowadziło do braków i błędów. W konsekwencji od kilku lat nie amortyzowano środków trwałych Koła, zapisy w księgach kont 010 - środki trwałe i 070 - umorzenia wykazują te same wartości co najmniej od 7 lat. W dokumentacji księgowej nie ma ewidencji, tabel amortyzacyjnych ani też innych dokumentów, z których wynikałaby stosowana w przeszłości stawka i podstawa naliczania amortyzacji. Na dzień bilansowy 31 marca 2005 r. sporządzono inwentaryzację środków trwałych.

W jaki sposób można "wyprostować" zaistniałą sytuację?

Dokumenty księgowe z wcześniejszego okresu zostały zagubione. Koło w podatku dochodowym korzysta ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe - ochronę środowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX