Jak należy skorygować błędnie ustaloną wartość początkową środka trwałego wprowadzonego do ewidencji księgowej w 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2020 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych na podstawie OT wykonaną drogę. Obecnie okazało się, że w OT nie został ujęty koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz mapy do celów projektowych. Koszt tych dwóch dokumentów jest zewidencjonowany na innym koncie pomocniczym 080, niż były pozostałe koszty całej inwestycji.

Czy istnieje możliwość zwiększenia w 2023 r. wartości środka trwałego o dokumentacje i koszt wykonania mapy, czy też należy wyksięgować wartość tych dokumentów bez efektu inwestycyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX