Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel uzyskał stopień awansu nauczyciela kontraktowego w lipcu 2018 r. Zgodnie z art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zachował prawo do zasiłku na zagospodarowanie, ponieważ spełnia wymogi określone uchylonym już art. 61 ust. Karty Nauczyciela. 1) Jak prawidłowo skonstruować podstawę prawną pisma przyznającego dodatek, skoro przytoczony wyżej zapis ustawy KN został uchylony? 2) Czy należy wypłacić ww. zasiłek w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi w dniu wypłaty świadczenia? Nie jest to określone w przepisach. W dniu nabycia prawa do zasiłku, nauczyciel zatrudniony był w wyższym wymiarze niż obecnie (aktualnie 12,5/18 etatu), a ponadto od stycznia zmieniła się również stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?