Jak należy rozumieć znowelizowany w Tarczy antykryzysowej 4.0 artykuł 37a k.k. w odniesieniu do nieumyślnego popełnienia błędu medycznego wynikającego z wykonywania zawodu medycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć znowelizowany w Tarczy antykryzysowej 4.0 artykuł 37a k.k. w odniesieniu do nieumyślnego popełnienia błędu medycznego wynikającego z wykonywania zawodu medycznego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access