Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zdanie "księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego" zawarte w art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości?

Czy chodzi o wydruk nie później niż ostatniego dnia roku obrotowego, a jeśli nie, to nie później niż kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?