Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zapis § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p. w kwestii dotyczącej "stosowania przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu"? Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznych - młynów, z których emitowany jest pył, z kotłów energetycznych objętych standardami emisyjnymi, a także ze spawalni, z której emisję pyłu, tlenku węgla i ditlenku azotu ujęto w pozwoleniu, lecz nie określono ich dopuszczalnej wielkości. Obecnie spółka złożyła wniosek o zgłoszenie instalacji warsztatu klejowego, warsztatu czyszczenia głowic drukarek, akumulatorowni (emisja metyloetyloketonu, alkoholu metylowego i kwasu siarkowego) oraz instalacji spawalni (emisja pyłu, ditlenku azotu i tlenku azotu).

Czy skoro emisja ze spawalni jest ujęta w pozwoleniu, choć bez określenia dopuszczalnej wielkości, to czy spółka powinna zgłaszać tę instalację?

Czy gdyby nawet instalacja spawalni nie była w ogóle ujęta w pozwoleniu, to można byłoby ją zakwalifikować pod zgłoszenie, skoro z zakładu jest emitowany pył z instalacji technologicznej (emisja powyżej 10% wartości odniesienia) oraz instalacji objętej standardami emisyjnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?