Jak należy rozumieć termin wykonania umowy robót budowlanych? - OpenLEX

Jak należy rozumieć termin wykonania umowy robót budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć "termin wykonania umowy" robót budowlanych (sekcja V pkt 5.2) ogłoszenia o wykonaniu umowy? Czy powinna być nim data odbioru końcowego przedmiotu umowy, czy data zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX