Jak należy rozumieć stan szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć stan szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 45 ust. 3 ustawy z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) - dalej pr.łow.?

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby starosta mógł wydać decyzję na podstawie przywołanego przepisu?

Jakie czynności organ powinien poczynić w celu ustalenia, że obecność dzików na terenach zurbanizowanych (nie incydentalna, a raczej już stała), na osiedlach miast, w pobliżu dróg, prywatnych posesji, itp., powoduje szczególny rodzaj zagrożenia?

Czy liczne zgłoszenia mieszkańców obawiających się o swoje bezpieczeństwo, dotyczące obecności zwierzyny w pobliżu ich domostw, a także poniszczone trawniki, poprzewracane pojemniki na odpady, poniszczone ogrodzenia prywatnych nieruchomości, mogą stanowić o szczególnym zagrożeniu?

Czy o wydanie decyzji z art. 45 ust. 3 pr.łow. musi wystąpić gmina, czy decyzja może być wydana przez organ z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX