Jak należy rozumieć przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2006 r.

PYTANIE

Zakłady mięsne w 2003 r. uzyskały od Agencji Rynku Rolnego dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego. Stawkę dopłaty określono w wysokości 2,30 zł do 1 kg towaru wywiezionego poza obszar celny krajów Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy dopłaty jak i również pisemne potwierdzenie od Agencji, że środki z których Agencja dokonała wypłat pochodzą z budżetu państwa. W związku z powyższym spółka uznała, że uzyskane kwoty dopłat są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak w tej sytuacji należy rozumieć przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., który mówi, ze wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt14-14b nie uważa się za koszt uzyskania przychodów? Czy to znaczy, że spółka powinna obniżyć koszty uzyskania przychodów o wartość otrzymanych dopłat, czyli zapłacić od nich podatek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access