Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2008 r.

PYTANIE

Jaką stawkę kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy zastosować w przypadku niektórych pracowników nadleśnictwa?

Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f., koszty te mogą na 2008 r. wynosić miesięcznie z jednego stosunku służbowego: 111,25 zł lub 139,06 zł - w zależności od miejsca stałego lub czasowego miejsca zamieszkania pracownika. Zapis w przepisie podatkowym mówi że wyższe koszty uzyskania przychodów obowiązują w przypadku "(...) gdy miejsce zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę".

Jak należy interpretować ten zapis?

Czy chodzi tu o siedzibę zakładu pracy, czy też o miejsce pracy danego pracownika?

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy Pracowników PGL Lasy Państwowe definiuje miejsca pracy pracowników na poszczególnych stanowiskach. I tak np. miejscem pracy dla Nadleśniczego jest teren całego Nadleśnictwa, a dla Leśniczego - teren leśnictwa. Leśniczy zwykle mieszka w miejscowości, która leży na terenie jego leśnictwa (jego miejsca pracy), ale zwykle jest to miejscowość inna niż miejscowość, w której znajduje się siedziba nadleśnictwa. Zatem kluczowe jest tutaj zinterpretowanie, co ustawodawca rozumiał przez pojęcie "zakład pracy" - jego siedzibę, czy też miejsce pracy dla danego pracownika (podatnika).

Czy koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f. przysługują w przypadku, gdy pracownik używa samochodu służbowego, którym m.in. dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejsca pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację