Jak należy rozumieć pojęcie "uwzględnienia w całości żądania strony"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzje wydawane na podstawie art. 29 ust. 1, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. wymagają uzasadnienia?

Jak należy rozumieć pojęcie "uwzględnienia w całości żądania strony" w przypadku tych decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX