Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor na nieruchomości objętej ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierza wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych. Zgodnie z treścią planu ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla terenu obejmującego nieruchomość inwestora stanowią o konieczności przyłączenia kanalizacji do sieci kanalizacyjnych umiejscowionych "w przyległych ulicach".

Jak inwestor ma rozumieć pojęcie "przyległa ulica"?

Czy jest to ulica bezpośrednio stykająca się z działką inwestora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?