Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć pojęcie "odpadów komunalnych", o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742)?

Które kody odpadów powinny być brane w tym przypadku pod uwagę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?