Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć przepis art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego "w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli: wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję"?

Co rozumiemy pod pojęciem wyjdą na jaw?

Jak należy rozumieć pojęcie "nowe okoliczności faktyczne", a jak "nowe dowody"?

Jaka jest wykładnia tego przepisu i wiodąca linia orzecznictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?