Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć pojęcie maszyn pozadrogowych, o których mowa w katalogu odpadów, w opisie grupy 16 01 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)?

Co w tej grupie odpadu stanowią maszyny pozadrogowe?

Czy prawidłowe jest, aby w tej grupie klasyfikować odpad stanowiący zużyte maszyny pochodzące z demontażu linii produkcyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?