Jak należy rozumieć organ nadzorujący, którego zgoda jest wymagana w przypadku użyczenia nieruchomości na okres powyżej 3 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć organ nadzorujący, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., którego zgoda jest wymagana w przypadku użyczenia nieruchomości na okres powyżej 3 lat?

Jeżeli nieruchomość Skarbu Państwa została oddana w trwały zarząd na rzecz komendy powiatowej, to zgodę na takie użyczenie powinien wydać komendant wojewódzki jako organ nadzorujący komendę czy wojewoda jako organ nadzorujący starostę wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX