Jak należy rozumieć nową kategorię "od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianami w układzie bilansu, dodano kolejną kategorię - "od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale".

Jak należy rozumieć tę kategorię?

Czy w zobowiązaniach oraz należnościach od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale należy wykazywać pożyczki udzielone przez udziałowców dla spółki, pożyczki udzielane przez spółkę dla udziałowców oraz usługi świadczone przez osoby fizyczne (udziałowców prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą) na rzecz spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX