Jak należy rozumieć kasowe ujęcie kosztów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Prowadzę PKPiR metodą kasową.

Jak należy rozumieć "kasowe ujęcie kosztów":

- czy to znaczy księgowanie pod datą wystawienia faktury

- czy pod datą wypływu środków pieniężnych

W odpowiedziach specjalistów są rozbieżności w interpretacji.

Dotychczas księgowałem pozostałe koszty pod datą wystawienie faktury. Jeżeli jest to błąd to w jaki sposób należy skorygować deklaracje za lata 2003-2005.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access