Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2018 r. WIOŚ przeprowadził badania kontrolne, które wykazały przekroczenie emisji NOx o 21 kg/h. W marcu został wysłany wniosek wraz z pomiarami wykazującymi nieznaczne przekroczenie NOx o 11 kg/h, a w sierpniu wysłano informację o braku naruszenia. Kara dotyczy tylko jednego kotła, który w 2018 r. pracował 20 godzin od momentu wyliczenia kary biegnącej przez WIOŚ, a od 1 stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r. pracował 200 godzin do czasu stwierdzenia braku przekroczeń w emisji NOx. W styczniu 2020 r. WIOŚ przeprowadził pomiary kontrolne, które nie wykazały przekroczeń w emisji.

Jak należy rozumieć karę biegnącą, aby wyliczyć ostateczną kwotę, którą należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego?

Czy to jest stawka kary np. 21 kg/h x każdy dzień do chwili wykazania zmniejszenia emisji lub zaprzestania emisji, czy alternatywnie stawka wyliczona przez WIOŚ np. 21 kg/h x godziny pracy tego kotła w okresie przekroczenia emisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?