Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2010 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć datę poniesienia kosztu, o której mowa w u.p.d.o.p. przy określaniu różnic kursowych?

Czy jest to zasadniczo data księgowania faktury w księgach nawet, jeżeli nie jest ona tożsama z datą wystawienia faktury kosztowej?

Data księgowania faktur kosztowych wynika u nas z konieczności zachowania chronologii oraz przypisania kosztu do właściwego miesiąca. Faktury często księgowane są z pierwszą wolną datą w systemie, różną od daty wystawienia faktury oraz daty wpływu.

Jak należy określić datę kursu, gdy są to rozliczenia międzyokresowe?

Jak należy określić datę kursu gdy jest to przyjęcie do magazynu (WNT lub import towarów)?

Czy jest to data wystawienia PZ-ki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację