Jak należy rozumieć art. 2 ust. 15f i 15g u.d.w. odnośnie przypadku, gdy zarządca budynku omyłkowo zaznaczył rodzaj paliwa (np. drewno) w danym lokalu, ale nie jest on tożsamy z używanym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć art. 2 ust. 15f i 15g u.d.w. odnośnie przypadku, gdy zarządca budynku omyłkowo zaznaczył rodzaj paliwa (np. drewno) w danym lokalu, ale nie jest on tożsamy z używanym, tj. węgiel - wg wniosku i stanu faktycznego?

Czy w tym momencie, gdy zarządca zgłosi prawidłowy rodzaj paliwa (poprzez korektę), to należy to potraktować, że zostało ono zgłoszone pierwszy raz, bo wcześniej go nie było?

Czy może należy to potraktować, że jest to zmiana nanoszona po 11 sierpnia i nie skutkuje to nabyciem prawa do dodatku węglowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX