Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z PL kupiła towar od kontrahenta z Bułgarii. Towar został zakupiony, dostarczony i rozliczony w ramach WNT. Po 2 tygodniach spółka z PL ze względów specyfiki towarów i potrzeb w swojej działalności postanowiła zwrócić towar. Napisała w tej sprawie do kontrahenta z Bułgarii. Strony zawarły aneks, że towar zostanie pozostawiony do dyspozycji kontrahenta z Bułgarii na warunkach Incoterms EXW: magazyn polskiego kontrahenta w Krakowie. Kontrahent z Bułgarii uznał zwrot, wystawił korektę faktury na całość towarów, jednak powiedział, że ten sam towar sprzedał kontrahentowi z Ukrainy i wysyłka nastąpi bezpośrednio z magazynu polskiej firmy, która dokonuje zwrotu na teren Ukrainy. Towar mimo, iż zostaje przez polską spółkę zwrócony, nie zostanie wywieziony na teren innego kraju członkowskiego.

Czy polska spółka ma prawo dokonać korekty WNT, jeśli otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towaru z Polski (dokumenty celne, bo towar zostanie wywieziony na Ukrainę)?

Jeśli nie, to jak należy rozliczyć fakturę korygującą od kontrahenta Bułgarskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?