Jak należy rozliczyć wydatki inwestycyjne poniesione na majątku używanym na podstawie umowy dzierżawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2005 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność polegającą na obrocie, wytwarzaniu mediów koncesjonowanych na majątku dzierżawionym. Spółka, w ramach zawartej umowy z dzierżawcą, zobowiązana jest do wykonania inwestycji polegających na wymianie, modernizacji i remoncie istniejącej infrastruktury energetycznej są to więc inwestycje w obcym środku trwałym oraz w budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie oraz remonty np. budynku, kotłowni, remont osadnika (ścieki), remont sprężarek.

Jak należy ująć koszty remontów? Czy są one kosztem uzyskania przychodu w momencie ich realizacji, czy też należy je traktować jako inwestycje i amortyzować (jaką stawką)? Jaką stawkę należy przyjąć do amortyzacji pozostałych inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access