Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby własne jednostki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Stosuje porównawczy rachunek zysków i strat. Wyroby są ewidencjonowane na kontach zespołu 6 w formie wartościowo-ilościowej. Czasem wyroby wydawane są na własne potrzeby jednostki jako części remontowe albo wyroby uboczne - drewno wydawane jest do spalania w kotłowni.

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby własne jednostki tak by można było uzgodnić zmianę stanu produktów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX