Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych niedobór składnika w ewidencji ilościowej ujawniony w trakcie inwentaryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych niedobór składnika w ewidencji ilościowej ujawniony w trakcie inwentaryzacji?

Przyczyną niedoboru jest kradzież danego składnika. Zaznaczam, iż przedsiębiorca prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (konto zespołu 4 i 5).

Kiedy dany składnik majątku należy zdjąć ze stanu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX