Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka realizuje dostawy wewnątrzwspólnotowe na rzecz niemieckiego kontrahenta, zidentyfikowanego jako podatnik VAT-UE. Z niemieckim kontrahentem zostało zawarte porozumienie, z którego wynika, że po przekroczeniu terminu zapłaty ustalonego na maksymalnie 135 dni od daty wystawienia faktury, kontrahent unijny płaci na rzecz polskiej spółki odsetki za zwłokę w zapłacie. U podstaw zawartego porozumienia leżało wskazanie terminu zapłaty i w konsekwencji niedotrzymania go przez kupującego, a nie stworzenie sytuacji zarabiania jak na udzielonej pożyczce. Płatności odsetek za zwłokę w zapłacie faktur są dokonywane bieżąco, na podstawie comiesięcznej noty odsetkowej, wystawianej przez polską spółkę. Przekroczenie 135 dni jako terminu zapłaty występuje regularnie, comiesięcznie. Ten fakt regularnej, comiesięcznej płatności odsetek zadecydował według niemieckiego doradcy podatkowego i kontrolerów w Niemczech o kwalifikacji odsetek jako usług pośrednictwa finansowego - kredyt kupiecki - a w konsekwencji konieczność zakwalifikowania tych odsetek pod obrót VAT niemiecki na zasadzie reverse charge, gdzie nabywca usługi zobowiązany jest do rozliczenia VAT w Niemczech. W opinii polskiej spółki odsetki te stanowią rodzaj kary za zwłokę w płatnościach i nie podlegają pod obrót opodatkowany podatkiem VAT. Dla polskiej spółki stanowią one jedynie przychód podatkowy osiągnięty w dniu faktycznej zapłaty odsetek, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czy takie stanowisko z punktu widzenia ustawy VAT jest prawidłowe?

Gdyby odsetki zakwalifikować w Polsce jako usługę pośrednictwa finansowego, to takie usługi podlegają opodatkowaniu VAT, ale korzystają ze zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. przyjęłyby kwalifikację "NP", z klauzulą, że nabywca rozlicza VAT.

To wówczas na te odsetki spółka polska ma wystawiać fakturę VAT z adnotacją, czy notę debet VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?