Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi skradziono gotówkę w wysokości 1200 zł (zaliczka pracownika na poczet wydatków związanych z działalnością firmy). Ubezpieczyciel odstąpił od wypłaty odszkodowania, ponieważ kradzież wynikała z niedbalstwa pracownika (nienależyte zabezpieczenie gotówki).

Pracownik poprosił o rozłożenie na raty zwrotu zaliczki (12 rat potrącanych co miesiąc z wynagrodzenia).

Jak należy postąpić w opisanym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?