Jak należy rozliczyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu przyspieszonej amortyzacji podatkowej dla środków trwałych... - OpenLEX

Jak należy rozliczyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu przyspieszonej amortyzacji podatkowej dla środków trwałych nieużytkowanych, na które dokonano odpis?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 2006 r. wprowadziła produkcję nowego produktu. Nakłady inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń były w 13% finansowane z dotacji, a w 87% ze środków własnych. Ponadto dla tych samych środków trwałych, w związku z wprowadzeniem nowej technologii (jedyny producent tego produktu w Polsce), spółka zastosowała przyspieszoną amortyzację podatkową, odpowiadającą jednorazowej amortyzacji w wysokości 30% (ulga podatkowa) tworząc jednocześnie rezerwę na odroczony podatek dochodowy. W obecnej chwili z uwagi na kryzys w branży budowlanej oraz zmiany w trendach wykończenia mieszkań, popyt na nasz wyrób znacznie zmalał. W związku z tym w sierpniu br. wstrzymano produkcję tego produktu. Część parku maszynowego jest wykorzystywana do produkcji innych wyrobów, ale główne urządzenie linii produkcyjnej (prasa) oraz urządzenia specjalistyczne finansowane ze środków unijnych są niewykorzystywane (około 60% wartości nakładów). W toku tego procesu w spółce nie występuje zmiana ani zaniechanie rodzaju działalności. W momencie zaprzestania produkcji spółka dokonała jednorazowego odpisu, w pozostałe koszty operacyjne, nieumorzonej wartości nieużytkowanych maszyn i urządzeń obciążając wynik finansowy okresu oraz tworząc aktywa na podatek dochodowy.

Jak należy postąpić z pozostającą na rozliczeniach międzyokresowych przychodów dotacją odpowiadającą niezamortyzowanej części środków trwałych finansowanych ze środków unijnych przed dokonaniem odpisu?

Czy może dotację należy spisać jednorazowo w pozostałe przychody operacyjne niepodatkowe w momencie dokonania odpisu?

Czy dokonać kompensaty z odpisem?

Jak należy rozliczyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu przyspieszonej amortyzacji podatkowej dla środków trwałych nieużytkowanych, na które dokonano odpis?

Czy też należy zaprzestać rozliczania dotacji i rezerwy na podatek do momentu likwidacji maszyn i urządzeń, które nastąpi z chwilą sprzedaży, złomowania, itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?