Jak należy rozliczyć organizację spotkań kulturalno-oświatowych nauczycieli w ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r.

PYTANIE

W grudniu w szkołach na świetlicach szkolnych i salach gimnastycznych organizowane są spotkania kulturalno-oświatowe dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz zaproszonych gości. Na spotkaniach dzieci i młodzież prezentują program artystyczny, ale jest też poczęstunek. Fakturę na tego typu spotkania wystawia prywatna firma gastronomiczna działająca na terenie szkoły. W jaki sposób takie spotkanie powinno być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy koszty poniesione na taką imprezę powinny być dochodem dla pracownika? Jeżeli tak, w jaki sposób powinno być rozliczone w odniesieniu do składek ZUS i US? Czy powinna być lista osób uczestniczących w spotkaniu z podziałem na kwoty? Czy koszt poniesiony na uczestnika powinien być zróżnicowany według kryterium dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access