Jak należy rozliczyć koszty organizacji kursów języka angielskiego dla pracowników, gdy część odpłatności ponosi firma, a część pracownicy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organizujemy dla pracowników kursy języka angielskiego. Odpłatność za kursy będzie zróżnicowana, ponieważ większa część zostanie sfinansowana z kosztów przedsiębiorstwa, natomiast około 10-15% pokrywać ma pracownik.

Czy różnicę należy ująć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Jak też ta sytuacja wygląda w świetle ustawy o VAT?

zy różnicę należy potraktować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika?

Jeżeli tak to w jaki sposób to udokumentować?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access