Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w ramach 2 stosunków pracy: 1. w charakterze Inspektora ds. BHP, wymiar czasu pracy 1/4 (praca od pon.-pt. 2 godz. dziennie od 7.00-9.00). 2. w charakterze asystenta medycznego, wymiar czasu pracy 3/4 (praca od pon.-pt. 5.41 godz. dziennie od 9.00-14.41). W ramach pierwszego stosunku pracy, pracownik został skierowany na odbycie szkolenia dla służby BHP. Otrzymał polecenie wyjazdu służbowego na 4 dni (24-27 października 2016 r.), poza miejsce zamieszkania. Taki też rodzaj nieobecności zewidencjonowałam w systemie kadro-placowym w ramach stosunku pierwszego.

Jak powinnam postąpić w przypadku stosunku drugiego, nie związanego ze służbą BHP i takim szkoleniem?

Czy powinien wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?