Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony na pełnym etacie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym uzupełnia 1/2 etatu w liceum ogólnokształcącym (pensum nauczyciela w PPP 10/19, a w LO 9/19). Urlop nauczycielowi przysługuje na podstawie art. 64 ust. 3 KN. Nauczyciel złożył wniosek o urlop w PPP, tylko w dni pracy wykonywanej w PPP - wtorek, czwartek, piątek tj. 9 dni, w okresie od 24.12.2020 do 15.01.2021 r. W pozostałe dni pracy w szkole tj. 5 dni ww. okresu tj. w okresie przypadającej przerwy świątecznej w szkole i ferii zimowych dyrektor szkoły w której n-l uzupełnia etat zlecił zajęcia opiekuńczo-wychowawcze temu nauczycielowi. Czy nauczyciel PPP powinien wziąć urlop ciągły, skoro nie przysługuje nauczycielowy urlop w szkole, czy może tylko dni pracy w PPP (jeśli tak chce) a szkoła zabezpiecza pracę nauczycielowi w dni, których nie wnioskował o urlop? Jak należy rozliczyć tak rozpisane dni urlopu? A jak potraktować urlop w wakacje, jeśli nauczyciel znowu chciałby wykorzystać urlop tylko w dni pracy w poradni, a wiadomo, że szkoła nie prowadzi zajęć w tym czasie (nauczyciele zatrudnieni w szkole mają urlop) i dyrektor nie zapewni temu nauczycielowi pracy w okresie wakacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?