Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zrzeszenie przedsiębiorców pewnej grupy podmiotów gospodarczych, utrzymuje się ze składek członkowskich i z działalności marketingowej. Zauważyłem, że poprzednia osoba, która księgowała wpłaty składek, księgowała je tylko na konta 131/240. Na koniec roku składki nie były wykazane w rachunku zysków i strat (jako pozostały przychód), nie były też przeniesione na "7", ani na wynik finansowy 860. W bilansie były ujęte jako Kapitał (fundusz podstawowy).

Czy jest to prawidłowe rozliczenie składek członkowskich?

Czy nie powinny być one przeniesione z konta "2" na "7" i potem na wynik finansowy "860"?

Czy powinny być ujęte jako przychód do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?