Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów prawidłowy jest następujący sposób amortyzowania środka trwałego, na którego nabycie otrzymano częściowo dotację unijną: miesięczna stawka amortyzacji wyznaczana jest od wartości netto nabycia stosownie wg stawki procentowej (amortyzacja liniowa) i środek trwały jest amortyzowany do momentu, w którym umorzenie osiągnie wartość nabycia pomniejszoną o otrzymaną dotację?

Czy też może od razu podstawą do naliczenia odpisu powinna być kwota zakupu pomniejszona o przyznaną dotację (choć jeszcze nie otrzymaną)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?