Jak należy rozdysponować godziny dla dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu w arkuszu organizacyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor w sytuacji konieczności zastosowania zniżki godzin dla nauczycieli, w sytuacji zatrudnia 2 nauczycieli tego samego przedmiotu, ma 30 godzin do dyspozycji, to musi zaplanować dla jednego cały etat, a drugiemu zaproponować obniżenie, czy może "sprawiedliwie" zastosować zniżkę dla obydwóch nauczycieli po 15/18?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access