Jak należy przygotować do dwudniowej wycieczki szkolnej rodziców, którzy będą pełnili rolę opiekunów dzieci? - OpenLEX

Jak należy przygotować do dwudniowej wycieczki szkolnej rodziców, którzy będą pełnili rolę opiekunów dzieci?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym społeczną szkołę podstawową. Czy podczas dwudniowej wycieczki szkolnej do innego miasta dla 16 uczniów klasy piątej dyrektor szkoły może wyznaczyć jednego nauczyciela szkoły (który jest kierownikiem i opiekunem) i dwóch rodziców jako opiekunów (rodzic A i B)? W związku, że jest to wycieczka do innego miasta to jeden opiekun może opiekować się max. 15 uczniów. Czy w takim razie można rozpisać opiekę nad uczniami w następujący sposób: - w ciągu dnia (pierwszego i drugiego) nauczyciel i 1 rodzic (rodzic A) - opiekują się całą grupą (każdy ma 8.osobową grupę uczniów) - w nocy dyżur pełni drugi rodzic B? Czy w nocy też powinno być dwóch opiekunów? I wtedy powinien jechać trzeci rodzic czy musi to być drugi nauczyciel? W jakim zakresie rodzic będąc opiekunem wycieczki odpowiada za dzieci? Czy w razie wypadku, zdarzenia może dyrektor pociągnąć go do jakiejś odpowiedzialności? Czy oprócz sprawdzenia rodziców w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym powinni podpisać jakieś oświadczenie o odpowiedzialności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX