Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony w szkole w wymiarze 8/18 etatu. Zaistniała potrzeba przydzielenia mu dodatkowych 2 godzin tygodniowo w związku z realizacją nauczania indywidualnego. Czy o te 2 godziny należy zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczyciela i określić to w aneksie do umowy, czy można je potraktować jako godziny nadliczbowe i opłacać je tylko w przypadku faktycznej realizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?