Jak należy przeprowadzić prawidłowo operację rozdzielenia wartości i dotychczasowego umorzenia "drogi leśnej"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gaździk Elżbieta
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nadleśnictwo jako jednostka organizacyjna LP dysponuje drogami leśnymi będącymi środkami trwałymi - budowle - symbol KŚT - 220. Z dotychczasowej wartości inwentarzowej "drogi" oraz "umorzenia" zamierzamy wyodrębnić osobne środki trwałe "przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi", które także mieszczą się pod symbolem KŚT - 220.

Jak należy przeprowadzić prawidłowo operację rozdzielenia wartości i dotychczasowego umorzenia "drogi leśnej"?

Czy tworząc odrębny środek trwały wartość przepustu oraz umorzenie należy wyodrębnić proporcjonalnie z dotychczasowej wartości drogi leśnej, czy też należy przenieść tylko samą ustaloną wartość przepustu bez umorzenia?

Jak przeprowadzić prawidłowo zapis w ewidencji księgowej i w tabeli amortyzacyjno-umorzeniowej środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX