Jak należy przeksięgować nadwyżkę podatku VAT naliczonego na podatek dochodowy od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością robi przeksięgowania nadwyżki podatku VAT naliczonego na podatek dochodowy od osób prawnych. Pisma o przeksięgowania są wysyłane elektronicznie do Urzędu Skarbowego z datą wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Dla przykładu pismo o przeksięgowanie na zaliczkę na podatek dochodowy za m-c grudzień 2017 r. z deklaracji VAT za m-c grudzień 2017 r. zostaje przesłane do urzędu dnia 20.01.2018 r.

Z jaką datą powinno zostać zaksięgowane takie przeksięgowanie?

Czy w bilansie za 2017 r. powinno widnieć zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i należność z tytułu VAT gdyż przeksięgowanie zostanie zaksięgowane dnia 20.01.2018 r. czy przeksięgowanie powinno zostać zaksięgowane pod ostatnim dniem miesiąca w wyniku czego nie wystąpi zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i nie będzie należności z Urzędu Skarbowe z tytułu podatku VAT w bilansie za 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX